Istoric

       Şcoala Gimnazială Nr. 165 este situată in extremitatea sudică a Bucureștiului, în imediata apropiere a Pieţei Reşiţa, având circa şcolară cuprinsă în perimetrul unui dreptunghi delimitat la nord de str. Urziceni, la vest de Şoseaua Giurgiului, la sud de Drumul Bercenarului şi la est de str. Pogoanelor. Principalele puncte de reper din circa şcolară a unității noastre sunt: la nord-est Piaţa Reşiţa; la sud Gara Progresul; la vest Termocentrala Progresul; la est Cimitirul Evreiesc.

       Începând din anul 2008, şcoala noastră a intrat in programul de reabilitare totală (BEI), îmbogăţindu-se totodată baza materială a laboratoarelor de fizică, chimie și biologie, a celor două cabinete de informatică precum și a celui psihopedagogic, a sălii de sport, prin achiziţii importante de aparatură electronică, audio, video și materiale specifice pentru fiecare disciplină.

       Se are în vedere racordarea ofertei educaţionale la piaţa muncii, in funcție de cererea și oferta economică. Acentul se pune pe studiul limbilor străine în regim intensiv, pe studiul informaticii, al educaţiei antreprenoriale, al educaţiei pentru sănătate, pe dezvoltarea deprinderilor de leader-ship, de comunicare, precum şi pe promovarea unor valori bazate pe flexibilitate şi toleranţă, pe autoperfecţionare şi educaţie permanentă, pe colaborarea cu alte instituţii, toate menite să asigurare o educaţie la standarde inalte.

       Atingerea şi menţinerea unor medii cât mai mari de admitere în clasa a IX-a, comparabile cu a celor mai bune şcoli din Bucureşti reprezintă una dintre priorităţile corpului profesoral al Şcolii Gimnaziale Nr. 165. Demn de remarcat este faptul că in anul școlar precedent unitatea noastră școlară a avut cea mai mare medie de admitere la liceu, din istoria ei de 50 de ani: 9,93 (nouă, 93%). Această medie a fost obținută de către Moraru Alexandru din clasa a VIII a A, cel care a fost și șef de promoție cu media 10 (clasele V-VIII) și care a fost admis la Colegiul Național Sfântul Sava. Dar admiterea la liceele bucureștene de tradiție este o regulă și nu o intâmplare, pentru elevii meritoși ai unității noastre școlare, aceștia regăsindu-se pe lista de admiși și la Colegiul Național Spiru Haret, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Colegiul Național Tudor Vianu, etc.

       Se remarcă efectul benefic asupra procesului de invățământ existenţa în colectivul de cadre didactice a unor profesori metodişti (Vasile Elena, Anca Monica, Tulbă Ana), inspectori ISMB (Stoica Victor), formatori naţionali (Anca Monica), autori de manuale (Andreescu Sorin și Tulbă Ana), precum şi a altor lucrări de specialitate ( Stoica Victor).