Responsabilii comisiilor metodice
1. COMISIA PENTRU CURRICULUM

1.Andreescu Sorin-responsabil
2.Tulba Ana-Georgeta-limbă și comunicare
3.Cojanu Nicoleta-învățământ primar
4.Puiu Mirela-matematică și TIC
5.Anca Monica-științe
6.Bracău Mihaela-om și societate
7. Radu Mihaela – limbi străine
8. Cernea Mircea – educație fizică și arte

2. COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

1. Cioranu Roxana – responsabil
2. Nagyi Cristina – membru
3. Cernea Mircea – membru
4. Rădulescu Carmen – membru
5. Reprezentant părinți
6. Bîlbîe Corina – lider de sindicat

3. COMISIA PENTRU PERFECTIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

1. Anca Monica-responsabil
2. Pintilii Alina – membru
3. Popa Elisabeta – membru
4. Dugheană Rada – membru

4. COMISIA SSM ȘI SIU

1. Vasile Elena – responsabil
2. Șoșa Paula – membru
3. Cernea Mircea – lucrător desemnat
4. Mihăescu Gabriel – membru
5. Luca Viorel – membru
6. Fira Ludmila – membru

5. COMISIA PENTRU COMTROLUL MANAGERIAL INTERN

1. Andreescu Sorin – responsabil
2.Vasile Elena – membru
3. Anca Monica – membru
4. Cojanu Nicoleta - membru

6. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI

1. Vasile Elena-responsabil
2. Mihaescu Gabriel-membru
3. Deacu Magdalena-membru
4. Polițistul de proximitate
5. Reprezentant părinți
6. Reprezentant elevi

7. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

1. Rasineanu Liliana-responsabil
2. Stanciu Georgiana – membru
3. Pintilii Alina – membru
4. Andrei Gabriela - membru
5. Elev

8.COMISIA PENTRU SALARIZARE

Andreescu sorin – responsabil
Vasile Elena – membru
Șerban Gabriel – secretar
Stan Daniel – administrator financiar

9. COMISIA PENTRU MONITORIZAREA FRECVENTEI SI PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR

1.Tudose Georgeta-responsabil
2.Deacu Magdalena-membru
3.Marin Raluca-Ionela-membru
4.Andrei Gabriela -membru
5. Șerban Gabriel – secretar

10. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

1. Andreescu Sorin – responsabil
2. Vasile Elena – membru
3. Anca Marilena- Monica – responsabil

11. COMISIA PENTRU CONTROLUL DOCUMENTELOR ȘCOLARE ȘI AL RITMICITĂȚII NOTĂRII

1.Tulbă Ana – responsabil
2. Radu Mihaela – membru
3. Cojanu Nicoleta

12. COMISIA PENTRU MONITORIZAREA PARCURGERII MATERIEI

Vasile Elena – responsabil
Stanciu Georgiana
Dugheană Rada
Bîlbîe Corina
Pintilii Alina
Nagyi Cristina
Tulbă Ana
Puiu Mirela
Bracău Mihaela
Radu Mihaela
Anca Marilena-Monica
Cernea Mircea

13.COMISIA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘCOLARE

1. Andreescu Sorin
Toate cadrele didactice.

14. COMISIA SIIR

1. Andreescu Sorin – responsabil
2. vasile Elena – membru
3. Șerban Gabriel – secretar
4. Stan Daniel – administrator financiar

15. COMISIA PENTRU ARHIVARE

1. Vasile Elena –responsabil
2. Șerban Gabriel – secretar
3. Stan Daniel - administrator financiar

16. COMISIA DE INVENTARIERE

Vasile Elena – responsabil
Anca marilena –Monica – membru
Cernea Mircea – membru
Fira Ludmila – membru

17. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR , A RECHIZITELOR ȘCOLARE ȘI A EURO 200

1. Vasile Elena – responsabil
2. Șerban Gabriel – secretar
3. Tomuș Oana – membru
4. Militaru Cristina – membru
5. Nagyi Cristina- membru
6. Sanda Marinela – membru

18. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ȘI A CONCURSURILOR ȘCOLARE

1.Vasile Elena – responsabil
2.Pintilii Alina – membru
3.Anca Marilena-Monica- membru
4.Puiu Mirela- membru
5.Tulbă Ana – membru
6. Bracău Mihaela- membru
7. Cernea Mircea- membru

19. COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE

1.Tulbă Ana–responsabil
2.Tudose Georgeta
3.Liliana Rășineanu-membru
4.Dobre Liliana-membru

20. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE

1. Batalu Elena-membru
2. Rădulescu Carmen-membru
3.Tomuș Oana-membru
4. Ivancea Daniela –membru

21. COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

1.Puiu Mirela–responsabil
2. Deacu Magdalena-membru
3. Stanciu Dan- membru
4. Ene Sorina- membru
5. Oprea Alexandra-membru
6. Călin Elena-membru

22. COMISIA METODICĂ OM ȘI SOCIETATE

1.Bracău Mihaela-responsabil
2.Andreescu Sorin-membru
3. Cioranu Roxana-membru
4. Ștefănescu Cosma Dragoș-membru
6. Nezami Mariana-membru
7. Burlacu Georgeta-membru
8. Dragan Silvia –membru

23. COMISIA METODICĂ ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII

1.Anca Monica-responsabil
2.Stoica Victor –membru
3. Bogzeanu Lucica–membru
4. Trițoiu Emilia–membru
5. Șoșa Paula–membru
6. Ropoțică Ionela–membru
7. Popa Elisabeta–membrU

24. COMISIA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ARTE

1.Cernea Mircea-responsabil
2.Mihăescu Gabriel-membru
3.Hangu Cristian-membru
4.Mihăescu Gabriel-membru
5.Terteleac Ana-Maria-membru
6.Sanda Marinela-membru
7.Luca Mihaela Silvinel-membru

25. COMISIA METODICĂ A CLASELOR PRIMARE

1.Stanciu Georgiana-responsabil clasele pregătitoare si I
2.Militaru Cristina-membru
3.Elena Vasile-membru
4.Feher Marioara-membru
5.Dugheană Rada-membru
6.Bilbiie Corina-membru
7.Cojanu Nicoleta-membru-responsabil clasa a II a
8.Marin Raluca-membru
9.Pintilii Alina-membru-responsabil clasa a III a
10.Stan Simona-membru
11.Gheorghieș Ana Maria-membru
12.Naghy Cristina-membru-responsabil clasa a IV a
13.Andrei Gabriela-membru
14.Slăvescu Georgeta-membru